↑ ZPĚT ↑

Air Show Praha

16.6.2015 19:52:07

V sobotu 13. června 2015 se na vojenském letišti Praha Kbely, domovském letišti 24. základny

 dopravního letectva konal letecký den Airshow Praha Kbely. Tato akce byla nedílnou součástí

 nové mezinárodní letecké výstavy European Festival of Aviation, EFA Prague 2015. Naše letka

 přijala pozvání na tuto akci a vyslala jeden letoun L-159A, který se po ukončení leteckého

 dne přesunul do muzea Kbely. Tam pak byl statickým exponátem po dobu trvání „muzejní noci“,

 která se odehrává ve stejném termínu.

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013