↑ ZPĚT ↑

2015 Ample Strike

23.9.2015 12:50:32

Cvičení Ample Strike 2015

Na základě usnesení Vlády ČR číslo 41 ze dne 19. ledna 2015 se ve dnech 31. srpna – 22. září 2015 uskuteční na území ČR

ve spolupráci s členskými státy NATO, jejich zahraničními partnery a za podpory NATO HQ AIRCOM Ramstein cvičení 

AMPLE STRIKE 2015 (AMSE15).

 

Cílem společného výcviku aliančních jednotek na našem území bude především sladění činnosti pilotů taktického letectva 

s činností předsunutých leteckých návodčích při podpoře pozemních operací. Činnost v průběhu cvičení bude zaměřena 

zejména na zvýšení odbornosti v procedurách přímé letecké podpory, standardizaci postupů a interoperability těchto 

vojenských specialistů, kteří jsou nasazováni v zahraničních operacích Resolute Support na území Afghánistánu. 

Dalším cílem cvičení bude udržení a rozvoj schopností útvarů AČR v poskytování podpory hostitelskou zemí zahraničním 

jednotkám při vedení činnosti na území ČR.

 

Cvičení AMSE 15 tak navazuje na tradici úspěšných a velmi oceňovaných mezinárodních cvičení Flying Rhino, 

Ramstein Rover a Ample Strike 2014, jež byla u náměšťské základny organizována v letech 2003 až 2014.

 

Mezinárodní cvičení bude probíhat primárně z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou a 21. základny 

taktického letectva v Čáslavi, dále ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Libavá. Výcvik za podpory 

činností prvků pozemních sil z 15. ženijního pluku bude probíhat v Bechyni. Létat se bude od 7. září do 18. září 2015 

denně od 9 hodin ráno až do 23. hodiny noční. „Noční lety budou omezeny na minimální potřebný počet“, doplňuje informaci 

major Pavel Procházka, zástupce řídícího cvičení.

 

Účast na cvičení potvrdilo 18 států NATO a PfP (NATO - Belgie, Dánsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, 

Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, USA a partnerské státy – Rakousko a Švýcarsko), 

a to buď zapojením letecké techniky nebo účastí předsunutých leteckých návodčích a instruktorů. Řádově se bude jednat o 

1200 cvičících (z toho 300 zahraničních účastníků) a dále do 26 kusů letecké a 50 kusů pozemní techniky.

 

Za AČR se cvičení zúčastní příslušníci 21. základy taktického letectva Čáslav, 22. základny vrtulníkového letectva 

Sedlec/Vícenice u Náměště nad Oslavou, 24. základny dopravního letectva Praha - Kbely, 7. mechanizované brigády Hranice, 

13. dělostřeleckého pluku Jince, 14. pluku logistické podpory Pardubice, 15. ženijního pluku Bechyně, 25. protiletadlového 

raketového pluku Strakonice, 53. pluku průzkumu a elektronického boje Opava, 4. brigády rychlého nasazení Žatec, 

103. centra CIMIC/PSYOPS Olomouc a specialisté dalších vojenských útvarů.

 

V tomto ročníku podpoří cvičení německé letouny PC-9 a LearJet, slovinské PC-9, americké bitevní vrtulníky AH-64 Apache, 

slovenské letouny L-39 a víceúčelový vrtulník Mi-17. Českou techniku zastoupí vrtulníky Mi-24/35 a Mi-171, letouny L-159, 

JAS39 a na vyžádání transportní letoun C295 CASA. Novinkou letošního cvičení bude americký letoun AT-6C.

 

V tomto roce budou působit americké AH-64 z prostoru VVP Boletice a české bitevní vrtulníky Mi-24/35 z prostoru VVP Libavá.

 „Tím docílíme vyšší efektivnosti výcviku ve výcvikovém prostoru a snížení hlukové zátěže v okolí letiště v Náměšti nad Oslavou“, 

dodává řídící cvičení plukovník Miroslav Svoboda.

 

Člnek převzat z www.army.cz

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013