↑ ZPĚT ↑

Trident Juncture 2015

17.11.2015 16:59:05

Působení L-159 na střelnicích ve Španělsku

 

HNabíjení kanónu Plamenlavní náplní našich letounů L-159 při cvičení Trident Juncture 2015 je tzv. CAS – Close 

Air Support – tedy blízká letecká podpora pozemních vojsk. Právě proto se naše Alky nacházejí v Zaragoze, kde 

jsou soustředěny především pozemní jednotky, se kterými spolupracují. Minulý týden v přípravné fázi tohoto 

velkého cvičení NATO se naši piloti po seznámení s místním prostředím zdokonalovali v útocích na pozemní cíle. 

V druhém týdnu cvičení již nastal čas pro spolupráci s leteckými návodčími.   

České letouny využívají poblíž Zaragozy dvě letecké pozemní střelnice – Bardenas a San Gregorio. Obě je možné 

využít pro “Air to Ground” munici (protizemní munice). Avšak  při cvičení  Trident Juncture 2015 mají české 

L-159 pro každou střelnici zadaný jiný scénář. Bardenas slouží pro lety typu „hot“ (ostré), tedy s použitím munice. 

Druhá je naopak určená k „dry“ (cvičnému) výcviku, tedy k součinnosti s návodčími bez   reálné střelby na cíl.

Piloti našich L-159 mají bohaté zkušenosti ze střelnic jak v ČR, tak v Německu a Slovinsku.  Rozdíl na letecké 

střelnici Bardenas tkví v tom, že je stanovený pouze jeden ostrý náletový směr. To se liší od reality na jiných 

střelnicích, kde je možné na cíl zaútočit z různých směrů, což je náročnější na práci pilota. Avšak velkou výhodou 

španělských podmínek je elektronické vyhodnocení zásahu terče, které je pro nás novinkou, shodují se piloti 

212. taktické letky z Čáslavi. Díky tomu můžeme otestovat a potvrdit přesnost našich  zbraní.  

Součinnost s leteckými návodčími se zde soustředí na vyhledávání určitých cílů v převážně vyprahlé, písečné a kamenité

 krajině. Pro české piloty to představuje výzvu vyhledat a rozpoznat malorozměrný cíl v podmínkách, které jsou zcela 

odlišné těch ve střední Evropě. Naopak zajímavostí na střelnici Bardenas je simulované letiště se vzletovou a přistávací

 dráhou a několika letouny rozestavěnými na pomyslné stojánce – záležitost, kterou z našich domácích podmínek neznáme.

 

Bitevníky L-159 ALCA se ve Španělsku představily v dobrém světle. I díky čáslavským technikům

 

Aby mohly české bitevníky L-159 na největším cvičení NATO Trident Juncture 2015 předvést to nejlepší ze svého umění, 

je zapotřebí špičkové podpory pozemního personálu. A to i v provizorních podmínkách španělské Zaragozy.

Mezinárodní spolupráce není pro 212. taktickou letku z Čáslavi ničím novým. Stejně tak její pozemní personál má 

bohaté zkušenosti z mnoha cvičení. „Několikrát do roka se naše L-159 zapojují do cvičení NATO v různých částech 

Evropy, i když s tím obvykle není spojen takový zájem veřejnosti jako nyní,“ konstatuje major Denis Dúbravčík, 

zástupce velitele letky a nyní i velitel čáslavské jednotky v Zaragoze. Rozdíl mezi Trident Juncture 2015 a jinými 

cvičeními spočívá hlavně v rozsahu. V Česku základnu opouští tři až čtyři letouny, ve Španělsku jich působilo šest. 

A tomu odpovídá i vyšší počet personálu, který je jasně dán právě počtem strojů, doplňuje Dúbravčík.

 

Alky i jejich zbraňové systémy fungovaly bezchybně

„Všechno vybavení nutné k zabezpečení letového provozu našich alek se muselo vejít do tří kontejnerů, které putovaly 

spolu s dalším, obsahujícím munici, napřed po zemi,“ vysvětluje velitel čáslavské inženýrské letecké služby ve 

Španělsku kapitán Jan Š. „V závěru cvičení můžeme konstatovat, že se na letounech nevyskytly žádné závažnější 

problémy, kromě již zmíněného střetu jednoho stroje se supem a zvláště zbraňové systémy fungovaly naprosto bezchybně. 

Vzhledem k délce Trident Juncture 2015 se jedná o povzbudivou bilanci a pocit dobře odvedené práce,“ uzavírá důstojník 

zodpovědný za inženýrskou leteckou službu.

 

Technici inženýrské letecké služby byli připraveni na vše

Na základě zmíněných zkušeností ze zahraničí se předem vědělo, co bude přesně potřeba vzít sebou. Ale cvičení Trident 

Juncture trvá déle než jiné podobné akce. Kapitán Václav S. vysvětluje: „Tím se zvyšuje pravděpodobnost i 

komplikovanějších prací na letounech, na které musíme být patřičně vybaveni. V případě bitevníku poškozeného střetem 

se supem, bylo například nutné z bezpečnostních důvodů demontovat sedačku, která obsahuje pyropatrony. To vyžaduje 

speciální přípravky a jeřáb, které máme samozřejmě s sebou.“

 

Vyšší střelecká aktivita neminula ani české L-159, poskytující cvičícím jednotkám přímou leteckou podporu. Čáslavští 

zbrojíři proto měli v Zaragoze plné ruce práce. Praporčík Marek H. popisuje každodenní realitu činnosti s PL-20 Plamen: 

„Kanóny na letounech je nutné připravit vždy den předem. Mezi jednotlivými lety se pak dobíjí a nakonec i čistí.“ 

Kontejner s českou inertní municí byl uskladněn ještě před zahájením cvičení v muničním skladu v areálu letecké 

základny v Zaragoze. Odtud se každý den dováží potřebné množství nutné pro zabezpečení stanovených úkolů na střelnicích, 

dodává velitel zbrojířů kapitán Pavel V.

 

Avionické systémy letounu pilotovi umožňují ovládat celý stroj, včetně zaměření cíle a střelby. Proto jim také musí být 

věnována náležitá péče. „Bitevník L-159 používá výzbroj standardní pro letectva v NATO, a proto musí být i avionika 

kompatibilní,“ objasňuje odborník v oboru, občanský zaměstnanec Libor Pechan, také přítomný na Trident Juncture 2015.

 

Autor :   kapitán Marek Maxim Švancara, 21. zTL

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013