↑ ZPĚT ↑

Odsun letounu ze Španělska

25.4.2016 20:00:24

Jak jsme již informovali, došlo ke srážce jednoho z našich letadla se supem na leteckém cvičení Trident Juncture 2015.

Protože oprava na místě byla neekonomická, bylo rozhodnuto, že se letadlo rozebere a přesune po zemi zpět na leteckou základnu Čáslav. Ve spolupráci s 214.letkou oprav došlo k demontáži veškerých pyromechanismů a následnému rozebrání na základní části. Ty se pak naložili na kamion a přepravili zpět.

 

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013