↑ ZPĚT ↑

Přelet a výluka v Pardubicích

2.7.2017 12:53:56

Výluka leteckého provozu a zaujetí záložního letiště v Pardubicích

 

Z důvodu plánovaných prací na pohybových plochách 21. základny taktického letectva Čáslav

bude v měsících červen-srpen probíhat výluka leteckého provozu. Technika a personál budou

přesunuty na záložní letiště v Pardubicích.

   Přelet letecké techniky je plánován na 22. června 2017. Ještě téhož dne dojde také k zaujetí

nepřetržité hotovosti v rámci aliančního systému NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile 

Defence System) dvojicí pilotů a letounů JAS-39 Gripen. Přesun techniky a personálu zpět na 

mateřskou základnu je stanoven na dny 21. – 22. srpna 2017. Pro plnění leteckého výcviku a pro 

zabezpečení nepřetržité hotovosti budou na pardubické letiště přemístěny všechny typy letecké 

techniky, které 21. základna provozuje – letouny L-39 Albatros, L-159 ALCA a JAS-39 Gripen. 

Provoz celkem 23 letounů bude zabezpečovat personál v počtu do 160 osob.

 

Na základě dohovoru velitele 21. základny taktického letectva Čáslav plukovníka Petra Tománka, 

velitele Správy letiště Pardubice podplukovníka Iva Šťastného a ředitele Centra leteckého výcviku 

Jaroslava Špačka budou letové směny čáslavské základny organizovány v pracovní dny úterý-čtvrtek 

v čase 09.00 hod. – 23.00 hod., v pátek pak v čase 09.00 hod. - 14.00 hod.

   V termínu od 3. do 9. července 2017 nebude plánována letová akce čáslavské techniky. Z důvodu 

účasti na zahraničních cvičeních a akcích vyplývajících z plánu činností Velitelství vzdušných sil 

mohou být ve dnech pracovního klidu realizovány přílety nebo odlety letecké techniky.

Na 21. základně budou po dobu výluky opraveny pohybové plochy letiště. Více jak 40000 m2 asfaltových 

ploch bude odfrézováno do hloubky 5 cm a nahrazeno novou vrstvou. Opravou dojde ke zvýšení bezpečnosti 

pohybu letecké a zabezpečovací techniky.

 

převzato z http://www.afbcaslav.cz

kapitán Ing. Tomáš Maruščák

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013