↑ ZPĚT ↑

Společné cvičení s 251. PLRO ze Strakonic

19.5.2014 21:59:10

V dubnu se 212.TL v rámci cvičení Quo Vadis účastnila společného cvičení s 251.PLRO. Úkolem našich kolegů ze Strakonic bylo zachytit co v nejkratším čase nejrůznější druhy cílů a zahájit na ně palbu (zatím jen imitovanou). K typickým požadavkům patřilo zachycení skupinových nebo rychle se pohybujících cílů, či takových, které se nenadále objeví v prostoru působnosti. Samotné provedení zápočtových střeleb se všeobecně řídí přísnými pravidly. Během jedné hodiny musí být každé jednotce přiděleno minimálně deset vzdušných cílů. „Z toho důvodu jsme během přezkoušení využívali reálné letové úsilí v kombinaci se vzdušnými cíli, jež obsluhám v radiolokátoru poskytoval imitátor vzdušné situace PIZZA,“ vysvětlil jeden z instruktorů rotmistr František Hammerbauer. Tento živý nácvik, jak s letouny z naší základny tak i s jinými, měl co nejvíce usnadnit jednotce ze Strakonic jejich další úkol. Tím budou červnové ostré střelby na polském polygonu Ustka.

Autor: kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice
Foto: rotmistr František Hammerbauer

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013