↑ ZPĚT ↑

2015 Březnové létání

22.3.2015 19:24:01

První nácviky

První jarní počasí naší letce umožnilo zase se více věnovat leteckému výcviku. Letos nás na podzim čeká poměrně 

velké spojenecké cvičení ve Španělsku včetně použití zbraní. Proto bylo nutné se soustředit zejména na spolupráci 

a bezpečnost na stojánce a jednotné procedury při navádění na pozemní cíle. Další pozornost věnujeme výcviku nového

 display pilota, protože ten dřívější byl převelen na 211.TL. Víc o výcviku těchto pilotů lze nalést na webových stránkách naší 

základny zde:

http://www.afbcaslav.cz/index.php/zpravy/414-caslavsti-display-piloti-zapocali-s-vycvikem

Tímto bych také rád pozval naše čtenáře na letošní den otevřených dveří 21. základny Taktického letectva.

Bližší údaje najdete na této adrese.

http://www.afbcaslav.cz/index.php/kratke-zpravy/407-dod-2015

aktualizováno: 24.3.2015 20:07:48.CEST; © Jenda.212.SQN.2013